Duitsland

Sinds 1 maart 2007 werden er 'Umweltzones' (milieuzones) afgebakend in verschillende Duitse steden. Enkel wagens die over een milieuvignet beschikken worden in deze zones toegelaten. Deze reglementering geldt ook voor buitenlanders. Als je gewoon via de snelwegen doorheen het land moet, is het vignet niet van toepassing.

Afhankelijk van je wagen en zijn vervuilingsgraad krijg je een groen, rood of geel vignet. Je kan dit vignet aankopen via de VAB-webwinkel: http://www.vab.be/nl/producten/webwinkel

De kostprijs van het vignet is € 12. Daarbij komen nog € 2 administratiekosten.

Sinds 1 januari 2005 is in Duitsland de tolheffing van kracht voor vrachtwagens. Hou rekening met mogelijke vertragingen door wachtende vrachtwagens die nog geen tolbox hebben. Alle info over het tolsysteem vind je op www.toll-collect.de (ook in het Nederlands).